Fatih haber,Haber fatih,Fatih Yaşam,Fatih aktuel ,Haber
Fatih Aktüel
30.10.2020
Adana /

19 Temmuz 2013 - 16:28
Bostanda Arkeolojik Tahribat Uyarısı
Yedikule Bostanları’nda İBB’nin süs havuzlu park projesi için iş makineleri 6 Temmuz’dan beri kazı ve molozla dolgu yapmaya devam ediyor.
Bostanda Arkeolojik Tahribat Uyarısı

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ise bostanlarda yaptığı inceleme sonucunda tarihi kara surları boyunca 1 metreye varan derinlikte kazı ve arkeolojik dokuda tahribat yapıldığını tespit etti. Derneğin 2 No’lu Yenileme Alanları Koruma Kurulu ve Arkeoloji Müzesi’ne teslim ettiği raporda “UNESCO dünya miras listesinde kara surlarının koruma bandı içinde kalan bu alan, ayrıca sit alanı olan tarihi yarımadanın bir parçasıdır ve tarihi yarımada içindeki kazılar arkeoloji biliminin gereklilikleri doğrultusunda, müze denetiminde yapılmalıdır” dedi. Dernek yetkilileri, iş makinelerinin surlara bu kadar yakın çalışmasının surların statiği açısından da sakıncalı olduğunu belirtti. Arkeoloji Müzesi’nden arkeologların burada denetim yapabilmesi için II No’lu yenileme kurulunun izni gerekiyor.

Dernek, 2 No’lu yenileme kuruluna “Kazılar ve tahribat bilginiz dahilinde midir?”,“Sorumlular hakkında yasal işlem yapılmış mıdır?”, “Yarımada genelinde planlanan her türlü inşaat ve projede kültür katmanlarıyla karşılaşabileceği karar sürecinde göz önüne alınmakta mıdır?” ve “Osmanlı ziraat tarihi açısından son derece önemli pek çok tarihi bostan kuyusu, ahır, müştemilat vb. kültür varlığının kurul tarafından tespiti yapılmış mıdır?” diye sordu. 2 No’lu yenileme kurulu ise iki gündür sur dibinde iş makinelerinin çalışmaya devam etmesine rağmen derneğin sorularına cevap vermedi.

Bostanların sökülmesi tüm planlara aykırı

Tarihi Bizans’a uzanan bostanların sökülmesi bölgenin mevcut imar planlarına da aykırı. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme gereği 2011’de İBB tarafından hazırlanan ‘İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı’nda, “Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan günümüze kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları korunacaktır” maddesi var. Ayrıca ‘Doğal niteliğini korumuş bostan alanları’ 2. Derece Koruma Bölgesi olarak listelenmiş. Fatih İlçesi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nda da tarihi bostanların korunması gerektiğine dair aynı madde mevcut.

19.07.2013 Radikalİsim Soyisim :
E-Mail :

Bu habere ilk yorumu siz yapın.